Plávame s deťmi - BABY plávanie

Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky alebo smskou na telefónom čísle:
 

Mgr. Nikola Ziaťková    + 421 917 504 218 plávanie

(do smsky uveďte - meno a dátum narodenia dieťaťa, taktiež je potrebné uviesť aj či máte záujem o plávanie 1x alebo 2x do týždňa, doobeda alebo poobede) 

Čo je baby plávanie a jeho význam

Pojem "plávanie" dojčiat a batoliat nie je myslený v pravom slova zmysle. Nejde vôbec o to naučiť bábätká plávať. Hlavným zmyslom je upevňovať vzťah medzi rodičom a dieťatkom. Vodné prostredie je dieťatku veľmi blízke, podobá sa prostrediu jeho prenatálneho života. Dieťatku sa v teplej (30 až 32 °C) vode páči a má nesmiernu radosť z pobytu vo vode v blízkosti svojho rodiča. Deti si zvykajú na prostredie vrstovníkov, lepšie spia, jedia, sú pohybovo zdatnejšie, netrpia bolesťami bruška a vytvárajú si kladný a radostný vzťah k vode. 

Vo veku okolo 3 rokov sú deti schopné opakovať a napodobňovať pohyb, preto sa začína s výučbou plaveckých štýlov delenou formou. Väčšina pohybov vo vode je sprevádzaná rôznymi riekankami. 

U najmenších detí ide predovšetkým o radostnú hru rodičov s deťmi vo vode, ktorá pozitívne stimuluje u dojčat a batoliat pohybovú aktivitu a tá je nevyhnutná pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Samozrejme aj "plávanie" týchto najmenších detičiek v detských plaveckých jasličkách má veľký význam pre neskoršiu výuku plaveckých spôsobov. 

Prirodzené pohyby vo vode podporujú vývoj motoriky a nárast sebavedomia dieťaťa. Detské plávanie má pozitívne účinky na telesný a duševný vývoj dieťaťa. Zlepší sa schopnosť orientácie vo vodnom prostredí, pocit rovnováhy a zároveň sa posilní svalstvo a väzivá. Práve voda je tým živlom, ktorý má pre Vás neustále nachystané množstvo podnetov oslovujúcich všetky oblasti vnímania. Okrem toho je tu i telesný kontakt, na základe ktorého si dieťa vytvorí silný pocit dôvery k svojmu rodičovi. 

Pravidelný pobyt vo vode podporuje:

  • psychomotorický vývoj detí,

  • zlepšuje obehové a funkčné parametre organizmu,

  • má významný vplyv na podporu imunitného systému,

  • zlepšuje otužilosť a pohybové schopnosti,

  • má významný sociálny aspekt pre fungovanie rodiny,

  • predovšetkým deti získavajú cit pre vodu, ktorý je pre pohyb vo vode veľmi dôležitý,

  • plávanie už pomohlo prekonať nielen ťažkosti s jedením, ale aj so spánkom a bolesťami bruška.