Plávame s deťmi - ceny

Údaje pre platbu kurzu

Číslo účtu: 2945017820/1100 Tatra Banka

IBAN kód: SK0411000000002945017820
Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťatka
Plávania sa môžu zúčastniť len tie deti, ktoré majú plávanie predplatené

Jeden kurz trvá 4 týždne.

 

CENNÍK KURZOV

Frekvencia lekcií je 2x do týždňa 70,- € (8 lekcií )
Frekvencia lekcií je 1x do týždňa 35,- (4 lekcie )
Zrušenie kurzu je 20,- €,
Pre bonusovú hodinu (po telefonickom dohovore) je 10,- €.

  

Deťom s diagnózou /napr. torticollis, DMO, Downov syndróm, svalová dystrofia, hypotonické alebohypertonické dieťa .../ ponúkame zľavu.

Uvedené kritériá podmieňujú schopnosť poskytovať kvalitné a profesionálne služby.