Plávame s deťmi - lekárske potvrdenie

Tu si môžete stiahnuť tlačivo na potvrdenie od lekára:

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti