Plávame s deťmi - pravidlá

Čo si priniesť

 • neoprénové plavky na plávanie,
 • osušku pre dieťa,
 • osušku pre rodiča,
 • plavky pre rodiča,
 • prezuvky vhodné do vodného prostredia pre chodiace dieťa,
 • prezuvky vhodné do vodného prostredia pre rodiča,
 • čistú plienku do sauny.

Povinnosti návštevníkov bazénu

 1. Do bazénu nemajú prístup choré deti a osoby, obzvlášť osoby trpiace vlasovými, kožnými alebo inými prenosnými chorobami, osoby so zjavne zanedbanou hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vplyvom návykových látok.
 2. Kúpanie detí je povolené len s použitím plienok na plávanie, avšak starším deťom, ktoré už majú vytvorený vyprázdňovací reflex, je povolený vstup s použitím vlastných detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.
 3. Do bazénovej haly vstupujú deti len so sprievodom rodiča alebo inštruktora
 4. Pred vstupom do bazénu je povinnosťou každého návštevníka dôkladne sa osprchovať – hlavne na intímnych miestach (bez plaviek, s mydlom)
  Pred teóriou sa sprchujú rodičia - vyzliecť plavky (nestačí stiahnuť po kolená), namydliť, osprchovať, preprať mydlom plavky a až potom obliecť.
 5. Po použití WC je potrebné vždy sa znova dôkladne osprchovať (bez plaviek, s mydlom) 
 6. Ak sa v bazéne bude rodič ponárať, je povinný si pred vstupom do bazénu umyť vlasy šampónom, dlhé vlasy treba vypnúť
 7. Vlastné hračky si do bazénu neberieme
 8. Rodičia a deti, ktoré už chodia, majú obuté čisté prezuvky vhodné do vodného prostredia
 9. Na použitý nočník upozornite vždy personál – určená osoba nočník umyje a vydezinfikuje
 10. Ak sa dieťa nečakane niekde vyciká, alebo inak znečistí priestor (potraviny, nápoje a pod.), ihneď oznámte udalosť personálu - určená osoba priestor umyje a vydezinfikuje
 11. Pred vstupom do sauny sa rodič s dieťaťom osprchuje, dobre sa osuší. V saune si nesadáme na drevo v mokrých plavkách. Dieťa má suchú plienku, staršie deti sedia na nočníku.
 12. V saune nejeme, deti môžeme len dojčiť a tiež môžeme piť z plastových fliaš.