Plávame s deťmi - prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok


Vypracovala Mgr. Nikola Ziaťková
I.Predmet činnosti : Plávanie novorodencov, dojčiat a detí

II. Organizačné zásady : Plávame od pondelku do štvrtku doobeda aj poobede (ide o plávanie 2x do týždňa). Taktiež plávame od pondelku do štvrtku doobeda aj poobede (plávanie 1x do týždňa). Každá lekcia trvá 30 minút a na 15 minút chodia detičky ešte do sauny. Celý kurz obsahuje 8 lekcii alebo 4 lekcie a trvá 4 týždne. Každý kto má záujem o kurz a chce byť do kurzu zaradený musí vyplniť prihlášku, v ktorej uvádza meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, meno a priezvisko rodiča, adresu trvalého bydliska a tel. kontakt. Súčasťou prihlášky je tiež čestné prehlásenie a potvrdenie od lekára.

III. Hygienické zásady: V šatni určenej na prezliekanie, kŕmenie a na odpočinok udržujte okolo seba sucho, poriadok a čistotu.

Do priestoru bazénu vstupujeme v plavkách až po dôkladnej hygienickej očiste.

Dôkladnú hygienickú očistu prevádzame nahí, až po použití WC. Taktiež dôkladne vyperieme plavky mydlom. Matky počas gynekologických ochorení nesmú vstupovať do bazéna. Deťom je nutné vysprchovať zadoček a umyť mydlom. Používame vlastné hygienické prostriedky. Detské plavky musia mať priliehavé gumičky okolo nožičiek. Pokiaľ sa budeme potápať, vlasy je potrebné umyť šampónom alebo použiť plaveckú čiapku. Nočníky je potrebné po použití vyliať do WC a umyť. Použité detské plienky a tampóniky z uší zahodiť do smetného koša.

IV. Bezpečnostné zásady:

Deti sa nepohybujú v priestoroch bazéna samé. Musia mať zabezpečenú opateru rodičom, prípadne iným dospelým. V priestoroch bazéna je potrebné sa pohybovať opatrne, aby sa predišlo zraneniam.

V. Zaradenie do kurzu:

Deti sú do kurzov zaradené na základe rozhodnutia inštruktora. Inštruktor berie do úvahy nasledovné kritéria: vek, psychomotorický vývoj ...

VI. Obsah kurzu:

Každá lekcia je rozdelená na 3 časti:

- rozplávanie,

- hlavná časť,

- vyplávanie,

VII. Prostredie :

Pláva sa v priestoroch Welness Karolin v Prievidzi. Voda je vyhriata na 30-32 °C. Teplota vzduchu by sa mala pohybovať o 1 až 3 °C vyššie ako je teplota vody. Voľný chlór by mal byť od 0,1 - 0,3 mg/l. Viazaný chlór by mal byť čo najnižší a nemal by prekračovať hodnotu 0,3 mg/l.